Giới Thiệu

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại chuyên ngành Nhãn khoa, đặc biệt là lĩnh vực phẫu thuật Phaco. BS. Nguyễn Thị Thanh Thủy là một trong những bác sĩ Nhãn khoa có nền tảng chuyên môn vững chắc. Nhờ vào chuyên môn và kinh nghiệm khám chữa bệnh, bác sĩ nhận được sự tin tưởng của rất nhiều bệnh nhân.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2006 Bác sĩ y khoa Đại học Y Khoa Huế
2007 Định hướng chuyên ngành nhãn khoa Đại học Y Khoa Huế
2011 Bác sĩ nội trú - Chuyên ngành Nhãn Khoa Đại học Y Dược Huế
2013 Phẫu thuật Dịch kính - Võng mạc Bệnh viện Mắt Trung Ương
2017 Phẫu thuật Phaco Đại học Y Hà Nội

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2010 – 2016 Khoa Khám Bác sĩ Bệnh viện Sài Gòn Mắt Lê Thị Riêng
02/2016 – 07/2016 Khoa Khám Bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang
08/2016-2020 Khoa Khám Trưởng Khoa Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang
Lasik: 0949430015 Phaco: 0822949966