Giới Thiệu

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại chuyên ngành Nhãn khoa, đặc biệt là lĩnh vực phẫu thuật Phaco, BS. CK I Mai Vạn Hòa là một trong những bác sĩ Nhãn khoa có nền tảng chuyên môn vững chắc. Trong suốt quá trình học tập và công tác tại bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang với vai trò Giám Đốc Chuyên Môn. Với những đóng góp to lớn của mình, BS. CK I Mai Vạn Hòa đã được bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang khen thưởng nhân viên tiêu biểu năm 2014.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1999 Bác sĩ đa khoa Đại học Tây Nguyên
2006 Định hướng chuyên khoa Đại học Y Khoa Huế
2012 Chuyên ngành Nhãn Khoa Đại học Y Dược Huế
2017 Phẫu thuật Phaco Đại học Y Hà Nội

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2012 - 2020 Chuyên ngành Nhãn Khoa Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang
Lasik: 0949430015 Phaco: 0822949966