Giới Thiệu

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại khoa Mắt. Bác sĩ Nguyễn Quãng là một trong những bác sĩ đồng hành cùng bệnh viện từ những ngày đầu sơ khai. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, hiện nay, BS. Nguyễn Quãng đang là trưởng khoa Mắt Tổng Hợp Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1993 Bác sĩ Y Khoa ĐH Y Huế
2002 Định hướng chuyên khoa ĐH Y Hà Nội

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
1993-2001 Phòng KHTH TP.KHTH Bệnh viện Sông Cầu – Phú Yên
2002-2009   Bác sĩ Bệnh viện Sông Cầu – Phú Yên
2009-09/2012   Bác sĩ Bệnh viện 22/12
10/2012 - nay Khoa Mắt TH Trưởng khoa Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang
Lasik: 0949430015 Phaco: 0822949966