HỆ THỐNG LASER MỔ CẬN STAR S4 IR

HỆ THỐNG LASER MỔ CẬN STAR S4 IR

Hệ thống Laser mổ cận thị STAR S4 IR được thiết kế để mang phương pháp điều chỉnh tầm nhìn bằng laser đặc thù CustomVue đến với cuộc sống cũng như để cho bạn sự linh động trong việc điều trị bệnh nhân bằng số lượng thiết bị được chứng nhận FDA nhiều nhất tính đến ngày nay.

1.Đặc tính:

- Kỹ thuật IR của VISX nâng cao việc canh chỉnh trong điều trị.

- Phương pháp rọi điểm biến thiên (VSS – Variable Spot Scanning) tạo ra kích cỡ tia biến thiên từ nhỏ nhất là 0.65 mm đến 6.5 mm.

- Kỹ thuật tốc độ lặp lại biến thiên (VRR – Variable Repetition Rate) – thuật toán sử dụng xung mạch làm thay đổi tốc độ lặp lại của tia laser từ 6 đến 20 Hz.

- Kỹ thuật hiệu chỉnh mắt hoạt động 3 chiều ActiveTrack có sự tự động định vị trung tâm – kỹ thuật hiệu chỉnh đầu tiên được chứng nhận FDA trong ngành để hiệu chỉnh sự di chuyển của mắt theo trục X,Y, và Z.

- Đưa ra số lượng thiết bị được chứng nhận FDA nhiều nhất bao gồm chứng nhận FDA đầu tiên để điều trị viễn thị kèm loạn thị theo kỹ thuật wavefront và điều trị loạn thị hỗn hợp theo kỹ thuật wavefront.

2. Điều trị với sự chắc chắn

Độ chính xác của việc điều trị là rất quan trọng đối với kết quả và cũng dựa trên sự canh chỉnh theo đường xoắn và hiệu suất tia laser. Hệ thống Laser mổ cận thị Star S4 IR của Visx là hệ thống đầu tiên được chứng nhận FDA, ứng dụng phương pháp canh chỉnh CustomVue hoàn toàn tự động, không tiếp xúc điểm giác mạc. Kỹ thuật IR tự động nối kết thông tin chẩn đoán của bệnh nhân với phương pháp điều trị laser, không chỉ tạo ra một mức độ chính xác mới trong việc canh chỉnh mà còn một mức độ tin tưởng mới về cách điều trị

3. Điểm thuận lợi của VISX

Hệ thống laser mổ cận thị STAR S4 IR của VISX đặt nên tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp này về tính chính xác của việc điều trị quan trọng. Với tính năng nhanh và mạnh mẽ, hệ thống này đưa ra những mức độ cắt lớp chính xác chưa từng thấy, rất cần thiết với thủ thuật Custom Vue của VISX – và đối với những kết quả tốt nhất.

STAR S4 IR kết hợp cùng máy VISUMAX tạo thành hệ thống phẫu thuật tật khúc xạ hiện đại, an toàn, chính xác.

Xem thêm: Tìm hiểu máy phẫu thuật tật khúc xạ Visumax

Nguồn: Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Nha Trang

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Lasik: 0949430015 Phaco: 0822949966